Tôn Ngộ Không đắc đạo thành Phật nhưng không đi tìm Bồ Đề Tổ Sư báo ơn, nghe nguyên nhân ai cũng sững sờ

Bồ Đề Tổ Sư là người có công lớn đối với Tôn Ngộ Không khi dạy y thành tài với 72 phép thần thông quảng đại.

Trước Đường Tăng, sự phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không là một nhân vật cực kì tài giỏi – Bồ Đề Tổ Sư. Ông là người đã dạy Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, tạo nên một “yêu hầu” thần thông quảng đại, có bản lĩnh đại náo Thiên Cung, làm cho Tam giới hỗn loạn. Tuy nhiên, thân thế của ông lại vô cùng bí ẩn.

Bồ Đề Tổ SưTrong Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư được cho là ẩn cư tại Tây Ngưu Hạ Châu, ở trong Linh Đài Phương Thốn sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh động. Dựa vào trang phục mà ông mặc, có thể đoán ông là đạo sĩ. Vậy thì có liên quan gì đến Tôn Ngộ Không mang sứ mệnh của một Phật tử? Thông qua một số tài liệu về Phật giáo thì Bồ Đề Tổ Sư có thể là Nhiên Đăng Cổ Phật, người duy nhất trong tam giới vừa tu Phật vừa tu Đạo. Ngài còn có tên khác là Đức Phật A Di Đà (trong Phật giáo, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc).

Bồ Đề Tổ Sư vốn là người có thể nhìn được tương lai và quá khứ trong 500 năm nên ngay từ lần đầu tiên gặp Tôn Ngộ Không, ông đã biết đây là một học trò xuất sắc. Thế nhưng sau khi học được 72 phép Địa sát và phép trường sinh, Tôn Ngộ Không lại trở nên kiêu ngạo khiến sư phụ nổi giận, đuổi khỏi sư môn. Thậm chí ngài còn dặn dò hắn sau này không được phép nhận mình là sư phụ. Có lẽ vì biết trước đồ đệ này sẽ gây ra đại họa nên Bồ Đề Tổ Sư mới nhắc nhở như vậy.

Nhiều người không khỏi khắc mắc khi đã tu thành chính quả, được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, tại sao Tôn Ngộ Không lại không trở lại núi Linh Đài để tạ ơn người thầy đầu tiên của mình? Trên thực tế thì điều này là không thể vì Bồ Đề Tổ Sư có hành tung vô cùng bí mật, ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng không biết rõ về ông. Chính vì vậy, dù Tôn Ngộ Không có muốn thăm lại thầy cũ thì cũng chẳng biết đi đến đâu mà tìm, duyên số thầy trò với Bồ Đề Tổ Sư kể từ lúc bị đuổi đi đã không thể nối lại.