Sa Tăng ‘im im’ lại được phong làm Bồ Tát, địa vị cao hơn hẳn Trư Bát Giới, biết lý do không ai cãi được

Sa Tăng được chức cao hơn Trư Bát Giới, nghe qua thấy sai sai nhưng thực chất cũng có lý do không thể chối cãi được.

Vượt qua 81 kiếp nạn, Đường Tăng cùng 3 đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng đã tu thành chính quả, lần lượt được Phật Tổ Như Lai sắc phong. Trong khi Đường Tăng và Tôn Ngộ Không trở thành Phật thì Sa Tăng và Trư Bát Giới có địa vị thấp hơn. Cụ thể, Sa Tăng được sắc phong là Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát còn Trư Bát Giới là Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát.

4 thầy trò Đường Tăng nhận sắc phong từ Phật Tổ Như LaiRõ ràng địa vị của Trư Bát Giới thấp hơn Sa Tăng một bậc. Chính y cũng từng thắc mắc về chức vị của bản thân với Như Lai và được Ngài đáp rằng: “Tại nhà ngươi ăn khỏe tính lười, dạ dày to lắm. Mà khắp bốn đại bộ châu trong thiên hạ, những nơi ngưỡng mộ đạo ta rất nhiều, phàm các việc Phật, ta giao cho nhà ngươi làm tịnh đàn, cũng là một chức phẩm có được ăn uống, sao lại không tốt?”.

Bát Giới có địa vị thấp hơn Sa TăngXét về xuất thân, công lao, quả thực Trư Bát Giới không hề kém cạnh Sa Tăng. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên do cho thấy Sa Tăng hoàn toàn xứng đáng với vị trí được Phật Tổ Như Lai ban cho. Đừng tưởng tam đồ đệ của Đường Tăng luôn “im im” gánh hành lý mà cho rằng y không có công lao gì to lớn. Trên thực tế, địa vị Bồ Tát của Sa Tăng đã được xác nhận từ lâu.

Sa Tăng có công lao lớn hơn chúng ta nghĩTrước kiếp thứ 10, Đường Tăng từng trải qua 9 kiếp với 9 thân phận khác nhau. Y được Như Lai giao phó trách nhiệm ngăn chặn và “hóa kiếp” cho Đường Tăng trong chín kiếp đầu tiên (bằng cách ăn thịt) bất chấp mang tiếng ác. Bởi nếu các kiếp trước của Đường Tăng mà đến Tây Trúc được làm sao có kiếp hiện tại, làm sao tu thành chính quả được. Chưa kể, trái ngược Trư Bát Giới đầy tật xấu, Sa Tăng là người ngay thẳng, vị tha, chăm chỉ, khiêm tốn, luôn giữ gìn nghiêm chỉnh giới luật của nhà Phật. Do đó không có gì lạ khi địa vị Bát Giới lại phải xếp sau tam đệ của mình.