Nếu như Lưu Bị có được thiên hạ thì 3 người này chắc chắn sẽ chet, Gia Cát Lượng biết rõ nhưng không dám nói

Lưu Bị trong “Tam quốc diễn nghĩa” là một vị quân vương vô cùng nhân nghĩa, đối xử với thuộc hạ cực kỳ tốt. Nhưng trong chính sử, cả đời Lưu Bị cũng đã từng giết không ít người. Nếu như Lưu Bị mà có được thiên hạ thì 3 người này ắt sẽ phải chết, Gia Cát Lượng biết rõ nhưng lại không dám nói.

Hình tượng Lưu Bị trong “Tam quốc diễn nghĩa” là một vị quân vương vô cùng nhân nghĩa, đối xử với thuộc hạ của mình cực kỳ tốt. Nhưng trong chính sử, cả đời Lưu Bị cũng đã từng giết không ít người. Ví dụ như để củng cố địa vị cho hậu chủ Lưu Thiện mà đã không ngại ngần giết con trai nuôi Lưu Phong. Sau khi Lưu Bị chết, nhân tài Thục Hán ngày càng ít dần, quốc gia cũng dần bị nước Ngụy thôn tính. Thực ra nếu như Lưu Bị mà có được thiên hạ thì 3 người này ắt sẽ phải chết, Gia Cát Lượng biết rõ nhưng lại không dám nói.

Quan Vũ

neu luu bi co duoc thien ha 01.jpeg 0

Lưu Bị luôn muốn trừ khử Quan Vũ dù là huynh đệ kết nghĩa bởi tính ngạo mạn của ông.Lúc này, Lưu Bị cần Quan Vũ trấn thủ Hình Châu mới không thể ra tay. Nếu như Lưu Bị mà có được thiên hạ thì Quan Vũ ngông cuồng ngạo mạn như thế ắt sẽ dẫn đến việc Lưu Bị kiêng kị mà trừ khử. Tuy là huynh đệ kết nghĩa nhưng Lưu Bị vẫn lo lắng sau khi mình qua đời thì Quan Vũ sẽ cướp quyền. Vậy nên không có lựa chọn nào khác là Quan Vũ ắt phải chết.

neu luu bi co duoc thien ha 01.jpeg 0

Mã Siêu

Người thứ hai đó chính là Mã Siêu. Mã Siêu là hậu thế của gia tộc nổi tiếng Tây Kinh. Sau khi ông đầu quân cho Lưu Bị thì luôn không hề được trọng dụng. Nguyên nhân là do Lưu Bị không hề yên tâm về Mã Siêu. Tuy nhiên, Lưu Bị lại thiếu những hậu duệ công thần triều Hán như Mã Siêu, có Mã Siêu thì càng có thể chứng minh Thục Hán mới là triều Hán chính thống. Vì thế, Lưu Bị không thể giết Mã Siêu ngay nhưng cũng không dám trọng dụng Mã Siêu. Thế nhưng nếu một khi Lưu Bị có được thiên hạ thì Mã Siêu chắc chắn sẽ không thể giữ được nữa.

neu luu bi co duoc thien ha 01.jpeg 0

Gia Cát Lượng

 

Người thứ ba chính là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là thừa tướng Thục Hán, là quân sư tài ba mà Lưu Bị trọng dụng nhất, cũng là người mà Lưu Bị đề phòng nhất. Trước khi Lưu Bị chết đã nói với Gia Cát Lượng: “Nếu như Lưu Thiện không thể nâng đỡ được thì hãy thay thế nó”.

neu luu bi co duoc thien ha 01.jpeg 0

Điều này hoàn toàn thể hiện được lòng của Lưu Bị vẫn không hề yên tâm về Gia Cát Lượng. Từ xưa tới nay, ví dụ về việc giết hết công thần sau khi có được giang sơn nhiều vô kể, Gia Cát Lượng là đại thần uy vọng lớn nhất của trấn doanh Thục Hán, tất sẽ bị Lưu Bị giết.