Cải trang vi hành đi xem bói, Càn Long được thầy tướng số phán thọ đến 80 tu;ổi, nghe xong ông ra lệnh thuộc hạ á;m s;át người này

Càn Long thọ đến 88 tuổi, là vị vua trường thọ nhất lịch sử Trung Quốc. Thời gian trị vì của ông kéo dài hơn 60 năm. Trong một lần cải trang vi hành, Càn Long được thầy tướng số phán có thể thọ đến 80 tuổi, nhà Thanh kéo dài 800 năm. Sau khi rời đi, ông đã ra lệnh thuộc hạ ám sát người này.

Càn Long vốn là vị vua thích ngao du cảnh đẹp Trung Hoa nên sinh thời ông đã 6 tuần du phía Nam. Tương truyền, trong một lần tuần du qua Tô Châu, Càn Long thấy cảnh liền muốn vi hành để trải nghiệm những điều mới lạ.

vua Càn Long 1

Ảnh minh họa.

Khi đang tản bộ trên đường thì gặp một thầy tướng số sở hữu khí chất của bậc tiền nhân. Mặc dù trong cung không thiếu các thầy phong thủy, tướng số nhưng Càn Long vẫn gieo quẻ ở nơi dân gian xem có khác không. Khi Càn Long vừa ngồi xuống đối diện chưa kịp lên tiếng thì thầy tướng số đã nhìn ra thân phận của ông. Thậm chí thầy còn biết ông muốn tiên đoán điều gì dù không hề hỏi bát tự.

Vị thầy tướng số nói rằng, Càn Long có thể sống đến 80 tuổi và nhà Thanh có thể kéo dài 800 năm. Sau khi rời đi khỏi gánh hàng của thầy xem tướng, Càn Long ngoài mặt thì bình thản nhưng vừa đi một đoạn đã sai thuộc hạ quay lại ám sát người này để diệt khẩu.

vua Càn Long 0

Lý do vì sao Càn Long lại giết thầy tướng số?

Trong suốt lịch sử Trung Quốc, hiếm có triều đại nào có thể tồn tại được 800 năm vậy nên lời tiên tri của thầy tướng số là điều tốt. Tuy nhiên, đây là việc sử dụng bói toán để suy đoán về hoàng gia và vận mệnh quốc gia theo ý muốn. Nếu được khen thưởng, nó sẽ mở ra một xu hướng không lành mạnh cho người dân học theo để làm hài lòng Hoàng đế và tất nhiên sẽ có thể sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng.

 

Ngoài ra, Hoàng đế nào cũng mong sống lâu trăm tuổi, và vua Càn Long cũng không ngoại lệ. Khi đó Càn Long vẫn khỏe mạnh, đột nhiên người khác dự đoán rằng ông chỉ có thể sống đến 80 tuổi và chỉ còn 10 năm nữa. Chẳng vị vua nào có thể hài lòng về việc tiên đoán này của thầy tướng số.