Nhìn Phương Oanh của hiện tại, đoán ngay gu chọn vợ của Shark Bình: Muốn làm vợ triệu phú hóa ra cần có tố chất này